about

Giải thưởng

Giải thưởng khu vực

Corporate Excellence-  Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA)Corporate Excellence-  Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA)Best Companies to Work for in Asia 2020 - 2021ACES Awards 2018Vietnam Technology Excellence Awards

Giải thưởng trong nước

Top Private Enterprises – The Best Profit in Vietnam in 2020Top 100 Private Enterprises – The Best Profit in Vietnam in 2019Vietnamese Organizations With Attractive Employer Brand
about

GIẢI THƯỞNG ÂM NHẠC CÔNG HIẾN 2021

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM - NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM - NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

RAP VIỆT

MAI VÀNG 2021

NAM CA SĨ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

JACK

NGÔI SAO 2021

NGÔI SAO ÂM NHẠC CỦA NĂM

JACK

GIẢI THƯỞNG WECHOICE 2021

CA SĨ CÓ HOẠT ĐỘNG ĐỘT PHÁ

JACK

LÀN SÓNG XANH 2021

NAM CA SĨ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

JACK

MAI VÀNG 2020

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

SIÊU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

WECHOICE AWARDS 2020

TV SHOW CỦA NĂM

RAP VIỆT

MTV EMA 2020

NGHỆ SỸ XUẤT SẮC NHẤT ĐÔNG NAM Á

JACK NGHỆ SỸ XUẤT SẮC NHẤT ĐÔNG NAM Á

ZING MUSIC AWARDS 2020

CA KHÚC DANCE/ELECTRONIC ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT - NAM NGHỆ SỸ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

HOA HẢI ĐƯỜNG - JACK

GIẢI THƯỞNG TRUYỀN HÌNH CHÂU Á LẦN THỨ 25

VIDEO CA NHẠC XUẤT SẮC NHẤT

HOA HẢI ĐƯỜNG - JACK

GIẢI THƯỞNG NGÔI SAO XANH 2019

PHIM TRUYỀN HÌNH ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

CÔ THẮM VỀ LÀNG 4

WECHOICE AWARDS 2019

TV SHOW CỦA NĂM

SIÊU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

MAI VÀNG 2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

KÝ ỨC VUI VẺ

MAI VÀNG 2019

NỮ DIỄN VIÊN HÀI ĐƯỢC YÊU THÍCH

LÂM VỸ DẠ TRONG “ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI​”

MAI VÀNG 2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

NHANH NHƯ CHỚP

MAI VÀNG 2018

PHIM TRUYỀN HÌNH ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

GẠO NẾP GẠO TẺ

MAI VÀNG 2018

DIỄN VIÊN HÀI ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

LÂM VỸ DẠ TRONG “7 NỤ CƯỜI XUÂN”

LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC 2018

GIẢI VÀNG PHIM TRUYỀN HÌNH

GẠO NẾP GẠO TẺ

GIẢI THƯỞNG WECHOICE 2018

PHIM TRUYỀN HÌNH ĐƯỢC YÊU THÍCH

GẠO NẾP GẠO TẺ

Cùng nhiều giải thưởng nổi bật khác trong ngành truyền thông giải trí những năm qua