TKL PROGRAMMING – ĐƠN VỊ CUNG CẤP NỘI DUNG TRUYỀN HÌNH BẢN QUYỀN LỚN NHẤT TẠI VIỆT NAM

Thành lập năm 1995, TKL Programming là nhà cung cấp nội dung truyền hình đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, sở hữu hàng chục ngàn tập phim truyền hình trong và ngoài nước, trên tất cả các nền tảng giải trí mỗi năm.

Nổi bật với bản quyền các bộ phim Penthouse, Ngự Giao Ký, Kẻ Truyền Thừa, Ở Rể, Thượng Dương Phú, Như Ý Truyện, Trường Ca Hành... và các chương trình dẫn đầu bảng xếp hạng rating và doanh thu.

TKL Programming có mối quan hệ hợp tác chiến luợc với HAUNYU, KBS, MBC, SBS, TVB, Media Corp, Huace Group, Fox, Discovery, IMG, Total Sports Asia, Hongkong Int’l, NBC Universal, Off Fence, …

PENTHOUSE CUỘC CHIẾN THƯỢNG LƯU

View more

NGỰ GIAO KÝ

View more

KẺ TRUYỀN THỪA

View more

Ở RỂ

View more

THƯỢNG DƯƠNG PHÚ

View more

NHƯ Ý TRUYỆN

View more

TRƯỜNG CA HÀNH

View more