Cuộn xuống

Viết nên trang của bạn
trong câu chuyện DatVietVAC

Chức danh

Công ty

Địa điểm

Hình thức làm việc

Ngày hết hạn

Maintenance Executive

DatVietOOH

Ho Chi Minh

Fulltime

30-4-2023

SENIOR SALES MANAGER

VieZ

Ho Chi Minh

Fulltime

30-4-2023

Tech Support

Ho Chi Minh

Fulltime

31-10-2022

HRBP Manager

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

30-6-2022

Talent Acquisition Manager

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

30-4-2023

Executive Secretary to CEO

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

30-6-2022

Group Financial Controller

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

30-4-2023