Cuộn xuống

Viết nên trang của bạn
trong câu chuyện DatVietVAC

Chức danh

Công ty

Địa điểm

Hình thức làm việc

Ngày hết hạn

Senior Digital Content Executive (Youtube)

VieNETWORK

Ho Chi Minh

Fulltime

14-10-2023

Script Editor (Biên Tập)

Dong Tay Promotion

Ho Chi Minh

Fulltime

6-10-2023

Senior Post Production Editor

Dong Tay Promotion

Ho Chi Minh

Fulltime

5-10-2023

Content Creation Executive

VieZ

Ho Chi Minh

Fulltime

4-10-2023

Digital Content Executive ( TikTok )

VieZ

Ho Chi Minh

Fulltime

4-10-2023

Content Creation Supervisor

VieZ

Ho Chi Minh

Fulltime

4-10-2023

OOH Sales Manager

DatVietOOH

Ho Chi Minh

Fulltime

30-9-2023

Group Tax Manager

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

30-9-2023

Group Sales Director

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

30-9-2023

Backend Developer (Golang)

VieON

Ho Chi Minh

Fulltime

30-9-2023