Cuộn xuống

Viết nên trang của bạn
trong câu chuyện DatVietVAC

Chức danh

Công ty

Địa điểm

Hình thức làm việc

Ngày hết hạn

HRBP Manager

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

30-6-2022

Product owner

VieON

Ho Chi Minh

Fulltime

30-6-2022

Talent Acquisition Manager

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

30-6-2022

QC Engineer

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

30-6-2022

Executive Secretary to CEO

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

30-6-2022