Cuộn xuống

Viết nên trang của bạn
trong câu chuyện DatVietVAC

Chức danh

Công ty

Địa điểm

Hình thức làm việc

Ngày hết hạn

QC Engineer

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

31-5-2024

Sẹnior Backend Developer (Golang)

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

31-5-2024

Senior Frontend Developer

VieON

Ho Chi Minh

Fulltime

31-5-2024

Senior Partnership Executive

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

31-5-2024

Data Analyst Leader

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

31-5-2024

Set Designer

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

18-5-2024

Group Accounting Manager

DatVietVAC Media Entertainment Group

Ho Chi Minh

Fulltime

8-5-2024

Script Editor (Biên Tập Show)

Vie Channel

Ho Chi Minh

Fulltime

30-4-2024

Digital Content Supervisor (Youtube)

VieNETWORK

Ho Chi Minh

Fulltime

30-4-2024

Marketing Director

Ho Chi Minh

Fulltime

30-4-2024