JACK – NAM NGÔI SAO ÂM NHẠC TẠI NGÔI SAO CỦA NĂM 2020

JACK – NAM NGÔI SAO ÂM NHẠC TẠI NGÔI SAO CỦA NĂM 2020

Chúc mừng Jack được vinh danh tại hạng mục Nam Ngôi Sao Âm Nhạc trong Gala trao giải Ngôi Sao Của Năm 2020, tiếp nối những thành công vượt trội, mở màn cho năm mới đầy bứt phá của DatVietVAC Group Holdings.

Chúc mừng Jack được vinh danh tại hạng mục Nam Ngôi Sao Âm Nhạc trong Gala trao giải Ngôi Sao Của Năm 2020, tiếp nối những thành công vượt trội, mở màn cho năm mới đầy bứt phá của DatVietVAC Group Holdings.