“THƯỞNG THỨC CÓ TRÁCH NHIỆM” – SHOW MỚI RA MẮT TỪ VIENETWORK

“THƯỞNG THỨC CÓ TRÁCH NHIỆM” – SHOW MỚI RA MẮT TỪ VIENETWORK

Reality show “Thưởng Thức có Trách Nhiệm” là nơi khán giả lần đầu nhìn thấy các nghệ sĩ thoải mái chia sẻ các câu chuyện trong cuộc sống, “bung xõa” với các hình phạt và minigame cực thú vị – trên quan điểm tôn trọng mọi góc nhìn và cảm xúc của cuộc vui mà vẫn đi kèm tiêu chuẩn “kiểm soát & an toàn” cuối cùng đến từ chương trình.

Reality show “Thưởng Thức có Trách Nhiệm” là nơi khán giả lần đầu nhìn thấy các nghệ sĩ thoải mái chia sẻ các câu chuyện trong cuộc sống, “bung xõa” với các hình phạt và minigame cực thú vị – trên quan điểm tôn trọng mọi góc nhìn và cảm xúc của cuộc vui mà vẫn đi kèm tiêu chuẩn “kiểm soát & an toàn” cuối cùng đến từ chương trình.